Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

OnderwijsTopTalentPrijs 2017

De OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gaat weer officieel van start. Dit is de jaarlijkse prijs voor startende leerkrachten. Alle kandidaten en vertegenwoordigers van opleidingen worden uitgenodigd bij de prijsuitreiking op 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018.

Het aanmelden van een kandidaat van uw opleiding kan via de website: www.onderwijstoptalentprijs.nl. De aanmeldkaart kan ook worden doorgemaild naar mogelijke belangstellende (oud-)studenten. Zij mogen ook zichzelf aanmelden, maar de OnderwijsTopTalentPrijs neemt altijd contact op met de opleiding om te horen of men akkoord is met die aanmelding.

Tevens is de minister van OCW gevraagd de prijzen uit te reiken.