Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

28 mei 2018
09:00 - 10:45
Victor J. Koningsbergergebouw, Zaal Atlas, Budapestlaan 4a-b

College: Leerlingenzorg en zorgleerlingen door Rob Mioch

In het college wordt afwisselend de praktijk en theorie belicht. Aspecten uit het werk van Hattie, Mitchell en het model handelingsgericht werken (Noelle Pameijer) komen aan de orde. Het gaat hierbij vooral om ‘wat werkt in de klas?’ Het belang en het effect van feedback, coöperatief leren, klassen verkleinen, peer-tutoring en ouderbetrokkenheid. Maar het gaat daarbij ook om effectieve leerlingbesprekingen, heldere lijnen binnen de school, verwijscriteria etc.
In dit college staan we stil bij de leerlingenzorg op scholen en de rol van de docent. Dit zetten we af tegen de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent leerlingenzorg.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl