Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

18 september 2017
09:00 - 10:45
Unnik Groen, Heidelberglaan 2, Utrecht (Uithof)

College: motiveren en activeren door Frans Prins

In het college staat de vraag centraal hoe we leerlingen in het onderwijs kunnen activeren. We weten namelijk dat leerprestaties positief samenhangen met de mate waarin leerlingen actief de stof verwerken. Om uitdagende en activerende leeromgevingen voor leerlingen te creëren is het bijvoorbeeld belangrijk te weten wat hun cognitieve capaciteiten zijn, in hoeverre ze in staat zijn hun eigen leerpad vorm te geven, en in hoeverre ze gemotiveerd zijn om tijd en energie te steken in het maken van opdrachten en het leren voor toetsen. Belangrijke concepten zoals ‘betekenisvol leren’ en ‘zelfregulatie’ komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op motivatietheorieën zoals de zelfdeterminatietheorie en de doel-orientatie-theorie en welke aanwijzingen deze theorieën geven om activerende leeromgevingen, inclusief toetsing, te ontwerpen. Tenslotte worden de voors en tegens onder de loep genomen van leeromgevingen waarin veel moet worden samengewerkt of waarin ontdekkend moet worden geleerd.