Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

4 december 2017
09:00 - 10:45
Unnik Groen, Heidelberglaan 2, Utrecht (Uithof)

College: Onderwijs en samenleving, jeugdsociologie door Jan van Tartwijk

Korte omschrijving:

‘Hon scholae sed vitae discimus’ heette het in de klassieke traditie: Niet voor de school, maar voor het leven leren wij. Het doel van het onderwijs reikt voorbij toetsen en examens. Goed onderwijs is gericht op het leven buiten de school en na de examens, op het leren functioneren als verantwoordelijke mensen is beroep en dagelijks leven, als zelfstandig denkende burgers in een democratische samenleving. 

Toch is de afstand tussen school en de leefwereld van jongeren soms groter dan we denken. Daar komt bij dat voor sommige de kinderen de figuurlijke afstand tot school groter is dan voor anderen. Ze zijn minder of niet vertrouwd met de ongeschreven regels en doelen van de school. De uitdaging is om de school zo in te richten dat ook deze kinderen zich thuis voelen op scholen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

In dit college gaan we in op het probleem van systeemscheiding. In hoeverre is school voor leerlingen een wereld apart, naast de “echte” wereld buiten school? Wat zijn achterliggende mechanismen? Hoe kan  de school de verbinding te leggen?

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl