Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

Cursus ‘Burgerschap en educatie’ volgen?

Unieke kans voor startende leraren om de cursus ‘Burgerschap en educatie’ te volgen aan de Universiteit Utrecht!

Dit schooljaar start de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht met een pilot. Startende docenten krijgen de kans een cursus te volgen die deel uitmaakt van de regulieren lerarenopleiding.

Het gaat om de cursus ‘Burgerschap en educatie’. De beschrijving vind je hier.

Voor deze pilot zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De volgende voorwaarden gelden:

  • Je werkt als beginnend docent aan een van de scholen die aan Een Sterk Begin meedoen
  • Je hebt maximaal drie jaar onderwijservaring
  • Deelname is kosteloos
  • Je participeert tijdens de negen werkgroepbijeenkomsten

In tegenstelling tot de studenten uit de lerarenopleiding sluit je de cursus niet af met een tentamen. Wel vragen we je om na afloop van de cursus feedback te geven. We hopen van jullie ervaringen te kunnen leren.

Geef je snel op door een mail te sturen: bsl-utrecht@uu.nl

Vermeld in je mail:

  • Naam van de school
  • Naam van de schoolopleider
  • Je contactgegevens