Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

Eindevaluatierapport Lesson Study

Op de conferentie Lesson Study van donderdag 26 oktober is ook het evaluatierapport over dit onderwerp kort aan de orde geweest. Het volledige rapport vindt u hier. Het rapport geeft een goed inzicht in de mogelijkheden die Lesson Study biedt en in de ontwikkeling die Lesson Study in het kader van het project Een Sterk Begin in de afgelopen jaren doorliep. Binnen het project Een Sterk Begin wordt de oriëntatievariant in de komende tijd verder ontwikkeld en uitgeprobeerd.