Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

27 november 2018
14:00 - 16:00
Uithof, Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, ruimte 0.11

Masterclass Passend Onderwijs

Een sterke basis, steun waar nodig en speciaal als het moet.’

Op 27 november verzorgt Mendy van Horsen een masterclass voor startende leraren uit het BSL-project en minorstudenten van de Universiteit Utrecht over Passend Onderwijs. Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent dat er voor elk kind een passende onderwijsplek in de regio geboden moet kunnen worden. Ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben recht op een plek die past bij hun mogelijkheden. Daarnaast is het doel om de kwaliteit van leerlingenzorg op de scholen te verbeteren, zodat kinderen in het reguliere onderwijs kunnen blijven leren waar mogelijk. Het motto is dan ook: een sterke basis, steun waar nodig en speciaal als het moet. Van leraren vraagt dat zij in afstemming met de zorgcoördinator en de ouders passend onderwijs geven.

Mendy van Horssen is zorgcoördinator op de Werkplaats Kindergemeenschap, een school voor voortgezet onderwijs in Bilthoven. Zij zal vanuit haar praktijk ingaan op wat het betekent om passend onderwijs te bieden in de klas. Om welke leerlingen gaat het? Hoe wordt er omgegaan met extra ondersteuningsbehoeften? Wat is de rol van de leraar en de mentor? Wanneer en hoe wordt het zorgteam betrokken? Wat is de rol van het samenwerkingsverband?

Wat: Masterclass Passend Onderwijs voor startende leraren en UU minorstudenten

Wanneer: dinsdag 27 november 2018 van 14:00 tot 16:00

Waar: Uithof, Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, ruimte 0.11

Kosten: Gratis. Deze masterclass wordt aangeboden door het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren

Aanmelden: Aanmelden kan door een mail te sturen naar BSL-Utrecht@uu.nl

Na aanmelding ontvang je een voorbereidingsopdracht. Deze is nodig om deel te kunnen nemen aan de masterclass.

Wij hopen je 27 november te mogen verwelkomen!