Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Professionele ontwikkeling

Een van de doelen van het inductietraject is dat startende leraren zich relatief snel professioneel kunnen ontwikkelen.  Uitgewerkte begeleidings- en beoordelingsprogramma’s met daarbinnen gesprekscycli en het systematisch vastleggen van de voortgang en afspraken in POP’s (professionele ontwikkelingsplannen) ondersteunen dit. Het helpt als deze activiteiten samenhangend en met helder onderscheiden verantwoordelijkheden in het integraal personeelsbeleid beschreven zijn.

Binnen drie thema’s zijn tal van activiteiten samengebracht die schoolopleiders ondersteunen bij de hun begeleiding: