Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Thema- en intervisiebijeenkomsten

Met thema- en intervisiebijeenkomsten bij u op school creëert u voor de startende leraren een vertrouwde groep, waarin samen naar oplossingen voor problemen worden gezocht.

Uitwerkingen van thema- en intervisiebijeenkomsten

Themabijeenkomsten

 • Klassenmanagement: het ordespel– tijdens deze bijeenkomst leren startende leraren door middel van een rollenspel om storend gedrag op te merken en te benoemen en positief gedrag te belonen.
 • Discrepanties benoemen – denken versus handelen– bij deze bijeenkomst leren leraren discrepanties in hun eigen handelen en het handelen van anderen herkennen.
 • Groepsprocessen: fasen van Tuckman– leraren leren in deze bijeenkomst op welke manier zij invloed uit kunnen oefenen op groepsprocessen. Hierbij vergelijken ze de groepsprocessen van twee klassen die erg van elkaar verschillen aan de hand van de fasen van Tuckman.
 • Interesses en motieven: memoparade– de startende leraren zetten hun interesses en motieven betreffende onderwijs op post-it’s. Dit spel kan gebruikt worden om elkaar beter te leren kennen.
 • Omgaan met regels: tussen de regels– tijdens deze bijeenkomst stellen startende leraren vast welk gedrag ze wel en niet toleren in de klas en in hoeverre dit afwijkt of overeenstemt met de regels van de school.
 • Onderwijsvisie: het muurtje– startende leraren ontwikkelen hun eigen visie op het onderwijs, door middel van het rangschikken van uitspraken over het onderwijs. Ze vergelijken hun visie met elkaar en met de visie van de school.
 • Ouderavond: 10-minutengesprek– tijdens deze bijeenkomsten oefenen leraren 10-minutengesprekken aan de hand van casussen.
 • Strategie: de pijlenoefening– op basis van uitkomsten van de bijeenkomsten ‘Verschillen tussen leerlingen’ en ‘Het muurtje’ gaan leraren na welke strategieën ze in kunnen zetten om hun onderwijsdoelen te bereiken bij leerlingen met bepaalde karakteristieken.
 • Verschillen tussen leerlingen: Rep Grid– tijdens deze bijeenkomst worden leraren er bewust van met welk (type) leerling ze wat voor soort relatie onderhouden, welk gedrag de leraren geneigd zijn te vertonen en te onderzoeken of alternatieven nodig en mogelijk zijn.
 • Timemanagement: methode van Eisenhower– tijdens deze bijeenkomst gaan leraren door middel van de methode van Eisenhouwer gaan leraren samen bedenken hoe energievretende activiteiten omgezet kunnen worden in energie gevende activiteiten.

Intervisie

 • De incidentmethode: analyse van het probleem– volgens een gestructureerde methode wordt er een probleem grondig geanalyseerd, waarna er adviezen worden gegeven aan de inbrenger.
 • Het kwaliteitenspel: ontdek je kwaliteiten– aan de hand van een kaartspel, kennen de leraren kwaliteiten aan zichzelf of aan een ander toe. Op het einde van het spel maken de leraren een vergelijking van de kwaliteiten die zij bij zichzelf vinden passen en de kwaliteiten die anderen bij hen vinden passen. Wat valt op?
 • Video intervisie: laat jezelf zien– variant op de incidentmethode. De inbrenger brengt een filmfragment in en formuleert een kijkopdracht voor de rest van de groep.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over thema- en intervisiebijeenkomsten? Kijk dan hier.