Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Werkdrukvermindering en leerzaam werk

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat startende leraren een hoge werkdruk ervaren (Helms-Lorenz & Maulana, 2016). Het helpt startende leraren als zij een passende werkdruk ervaren en als het werk zo ingericht is, dat het de startende leraar voldoende mogelijkheden geeft om zich professioneel te ontwikkelen.

Lesreductie conform CAO en regelingen rond professionele ontwikkeling

CAO VO 2018-2019 in paragraaf 8.3, voor startende leraren.

Literatuur:

  • Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2016). Influencing the psychological well-being of beginning teachers across three years of teaching: self-efficacy, stress causes, job tension and job discontent. Educational Psychology, 36(3), 569-594. DOI: 10.1080/01443410.2015.1008403