Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

Een bijdrage van Een Sterk Begin aan het Velon Congres 2017

In gesprek over lesobservaties: mentorrollen en feedbackstrategieën Afgelopen vrijdag hebben wij vanuit Een sterk begin deelgenomen aan het Velon Congres 2017 voor lerarenopleiders. In een workshop deelden wij, de bevindingen van een…

Lees meer

Lesgeven en Emotie Onderzoek

Docenten gezocht voor wetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoe lesgeven en de interactie met leerlingen samenhangt met emoties van docenten. Voor meer informatie zie: Werving docenten    

Lees meer

Starterscafé in samenwerking met de LerarenKamer

Op 19 april organiseert de LerarenKamer in samenwerking met o.a. BSL-Utrecht een startersdag in Utrecht. Het belooft een interessante dag te worden met boeiende sprekers en activerende workshops. Zie Lerarenkamer Van…

Lees meer

ICALT onderzoek 2017

In het document ICALT onderzoek 2017 wordt inzichtelijk gemaakt, wanneer welke onderdelen van het landelijke ICALT-onderzoek in 2017 uitgevoerd dienen te worden.

Lees meer

Verslag conferentie 27 oktober Klank en weerklank

´Een inspirerende dag waar je op een uitdagende manier werd gevraagd, om uit je comfortzone te stappen.’ Op 27 oktober vond de conferentie Klank en Weerklank voor startende leraren en…

Lees meer

Ontwikkelingen binnen BSL-Utrecht

De begeleiding van startende leraren staat al lange tijd sterk in de belangstelling. Dit heeft onder andere te maken met het lerarentekort dat zeker voor een aantal vakken in de…

Lees meer

Voortvarende start van de kringbijeenkomsten

De kringbijeenkomsten zijn in september enthousiast van start gegaan voor zowel de schoolopleiders van scholen die dit jaar met het project gestart zijn als voor de schoolopleiders die al langer…

Lees meer