Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Colleges volgen aan UU of HU

Startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin zijn van harte welkom bij geselecteerde didactiekcolleges van de lerarenopleiding van de UU en colleges van de HU. Het is goed om ook in het begin van je carrière stil te staan bij de theorie om deze theorie vervolgens aan je eigen lespraktijk te koppelen.
UU-en HU-colleges 2018 – 2019

10 december 2018 – Burgerschap door Jan Maarten Praamsma en Bjorn Wansink

Het vormen van álle leerlingen tot mondige burgers die weten waar ze over praten is in feite één van de belangrijkste opgaven van al het Algemeen Vormend Onderwijs. Scholen zijn sinds februari 2006 zelfs wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming kan in alle vakken terugkomen, maar het is geen apart vak. Als zodanig is het de verantwoordelijkheid van de gehele school. In dit college gaan we in op de vraag op welke manier we op school leerlingen voorbereiden op het functioneren in een multiculturele, kennisintensieve, (post)moderne samenleving. Meer specifiek gaat het daarbij om de vraag hoe we leerlingen leren omgaan met botsingen tussen levensbeschouwingen en waardensystemen? Tot slot komen we dan terug op de vraag naar de (burgerschaps)vormende waarde van het curriculum om een antwoord te vinden op die indringende vraag: ‘Mevrouw, meneer, waarom moeten we dit eigenlijk leren?

10 december 2018 – Seksuele ontwikkeling door de Rutgers Stichting

Ook dit schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij gastcolleges van de HU. Op maandag 10 december staat een lezing over seksualiteit op het programma, door de Rutger Stichting. BSL-Utrecht wil iedere startende leraar graag nadrukkelijk erop wijzen dat deze lezingen erg waardevol zijn.

7 januari 2019 – De zes rollen van de leraar door Martie Slooter

4 februari 2019 – Passend onderwijs door Elzeline Bergisch

18 februari 2019 – Samenwerkend leren door Miranda de Hei

11 maart 2019 – Gamedidactiek door Martijn Koops

13 mei 2019 – ICT in het onderwijs door Michel van Ast

27 mei 2019 – Executieve functies/studievaardigheden door Ankie Remijn