Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Colleges volgen aan UU of HU

Startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin zijn van harte welkom bij geselecteerde didactiekcolleges van de lerarenopleiding van de UU en colleges van de HU. Het is goed om ook in het begin van je carrière stil te staan bij de theorie om deze theorie vervolgens aan je eigen lespraktijk te koppelen.
UU-en HU-colleges 2018

12 maart 2018 College Jan van Tartwijk over de ontwikkeling van professionals In het college wordt onderzoek naar expertise en de ontwikkeling daarvan gepresenteerd en worden de studenten gestimuleerd dit toe te passen op hun eigen ontwikkeling en die van hun leerlingen.

19 maart 2018  lezing Hester Radstake over culturele diversiteitOp maandag 19 maart staat een lezing over culturele diversiteit op het programma, door Hester Radstake. BSL-Utrecht wil graag iedere startende leraar adviseren om deel te nemen aan deze waardevolle lezingen.

16 april 2018 Lezing Peter Teitler over lessen in orde Je bent een geboren leraar of je bent het niet’, luidt het vooroordeel. Bij goed lesgeven en een band met de klas opbouwen hoort ook orde houden in de klas en in de school als geheel. Leerlingen blijken ook het best te presteren in een geordende en veilige omgeving. Gelukkig valt orde houden voor een groot deel te leren. In deze lezing zal Peter Teitler aan de hand van zijn boeken: “lessen in orde” handvatten bieden om een stimulerend werk- en leerklimaat te ontwikkelen in jouw klas.

7 mei 2018 College Jan van Tartwijk over het profiel van de eerstegraads docent Op maandag 7 mei staat een college over het profiel van de eerstegraads docent op het programma, door Jan van Tartwijk. In deze bijeenkomst staat de vraag centraal wat scholen eigenlijk verwachten van universitair opgeleide eerstegraads docenten en hoe je als docent met een dergelijk profiel verschil kunt maken.

28 mei 2018 lezing Ankie Remijn over puberbrein/effectief studeren Op maandag 28 mei staat een lezing over het puberbrein/effectief studeren op het programma, door Ankie Remijn. BSL-Utrecht wil graag iedere startende leraar adviseren om deel te nemen aan deze waardevolle lezingen.

28 mei 2018 College Rob Mioch over leerlingenzorg en zorgleerlingen In dit college staan we stil bij de leerlingenzorg op scholen en de rol van de docent. Dit zetten we af tegen de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent leerlingenzorg.

18 juni 2018 College Marcel van Aken over adoloscentiepsychologie In dit college zal ingegaan worden op de adolescentie als een karakteristieke ontwikkelingsperiode. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie, en de ontwikkelingen op diverse domeinen, waaronder de lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de hersenen, en de ontwikkeling van moraliteit en autonomie. Daarnaast wordt ingezoomd op de rol van leeftijdgenoten bij deze ontwikkeling, zowel in dyadische relaties (vriendschappen), als in groepsrelaties (schoolklassen).