Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Interessante artikelen

In het onderwijsland bestaan veel interessante websites die de actualiteit goed weergeven. Door het lezen van artikelen van deze websites is het mogelijk om de laatste trends in het onderwijs te volgen. Daarnaast zijn deze artikelen vaak een eerste stap naar de politieke agenda. De artikelen die op deze pagina staan worden mede mogelijk gemaakt door de leraar.nl en Tumult.

 

Startende leraren en het belang van de leerling– Het lerarentekort geeft alle aanleiding om aandacht te besteden aan de begeleiding van startende leraren. We kunnen het ons immers niet veroorloven om jonge starters te verliezen doordat ze in de eerste fase van hun beroep overvraagd worden. Maar bovendien, er is ook het belang van de leerling. Door Marco Snoek.

 

Complimenteren doet wonderen – Deze nieuwsbrief is een ode aan het compliment. Aan het liefdevolle gebaar dat maakt dat er ruimte ontstaat en er plotseling veel meer mogelijk is dan je net nog dacht. Complimenten – zelfs als ze niet keihard verdiend zijn helpen. En maken het leven in en om de klas leuker

Boze ouders – hoe ga je met hen om?– Uit de betrokkenheid van de verzorgers van je leerlingen zich soms ook in tirades op Facebook? Of in verhit binnenstormende ouders? Hoe ga je hiermee om? Zoals: vermijd sociale media en bespreek issues face to face. En: ‘Besef, achter elke boze ouder, zit een bezorgde ouder’.

 

 

Van moetivatie naar motivatie– Voor degenen die meer willen weten over het onderwerp motivatie heeft de Universiteit Utrecht uit een recent onderzoekprojecteen handleiding voor leerkrachten gemaakt, waarin principes staan om leerlingen te motiveren. Bij de handleiding is ook een filmpje gemaakt.

Maatwerk: meer of minder werkdruk? – Wat betekent het bieden van maatwerk voor de werkdruk? Is het niet veel meer werk, al die individuele aandacht? En, gaat maatwerk niet ten koste van de gelijke kansen?

 

‘Seksuele intimidatie is zó belangrijk om te bespreken’   – Mensen delen massaal hun persoonlijke ervaringen met seksueel geweld. Hoe gaat het onderwijs hiermee om? Hbo-docent Mechtild Hoïng: ‘Straal uit dat het een thema is dat normaal is om over te hebben en denk mee met de leerlingen

Artikel ScienceGuide – Om de kwaliteit van zowel beginnende als ervaren leraren op peil te houden is effectieve scholing en begeleiding nodig. Onderwijskundige Dik Maandag (RUG) onderzoekt aan welke kenmerken die scholing moet voldoen om succes te hebben.

 

We zijn weer begonnen. En wat is er dan mooier dan een frisse kijk op je onderwijs? Hoe ziet onze toekomstige samenleving eruit? En tot slot: heb je soms zo’n dag dat het alle kanten op gaat in je klas?

 

Regels ruimen. Klinkt goed, maar hoe dan?

 

Onderwijsontwikkeling met Edutrainers #2: structuur, cultuur & team. Handige tools #23: nooit meer afgeleid door sociale media met Mattie

Eerste hulp voor mentoren #3: hoe voer je een oudergesprek? Stress bij leerlingen: hoe de werkdruk steeds hoger wordt. Onderzoek: wat kijkt de jeugd tegenwoordig?