Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Over thema- en intervisiebijeenkomsten

Tijdens themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten komen startende leraren in een groep bij elkaar om te leren over een bepaald thema dat voor hen op dat moment van belang is of om ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden geleid door een schoolopleider of begeleider. In het eerste helft van het schooljaar zullen de startende leraren belang hebben bij informatie over de structuur en de cultuur van de school. Deze themabijeenkomsten zichten zich dan ook op de enculturatie van de leraar in de schoolorganisatie: de ingroei in de school. Later in het schooljaar en in jaar twee en drie komen thema’s aan bod die zich richten op de professionele ontwikkeling van de leraar.

Themabijeenkomsten vs. intervisievormen

Themabijeenkomsten zijn bijeenkomsten waarbij vooraf het thema wordt vastgesteld en  waarbij met name vanuit de schoolopleider informatie aan de groep startende leraren wordt overgebracht. Themabijeenkomsten kunnen ook de vorm hebben van een training of workshop. Intervisiebijeenkomsten richten zich op de ervaringen van de leraar. Leraren wisselen onderling positieve en negatieve ervaringen uit, dit kan aan de hand van een thema, maar dit is niet noodzakelijk. Natuurlijk kunnen leraren tijdens themabijeenkomsten ook ervaringen uitwisselen en eventuele problemen aankaarten. Themabijeenkomsten en intervisie kunnen aanvullend zijn op elkaar. Zo kan een thema eerst aan de orde komen bij een themabijeenkomst en kunnen er bij een volgende bijeenkomst ervaringen rond dit zelfde thema worden uitgewisseld.

Thema- en intervisiebijeenkomsten en effectieve inductie

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de meerwaarde van themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten. Alhija en Fresko (2010) onderzochten de invloed van thema- en intervisiebijeenkomsten op de socialisatie van de startende leraar binnen de school. Hieruit bleek dat de bijeenkomsten een positief effect hadden op de socialisatie, met name op emotioneel gebied. Uit onderzoek van Kang en Berliner (2012) komt naar voren dat themabijeenkomsten de kans op beroepsuitval verkleinen. Bickmore en Bickmore (2010) bekeken effectieve inductie vanuit het perspectief van de startende docent. Startende leraren vonden themabijeenkomsten die gericht waren op de professionele ontwikkeling, samen met coaching en sectiebijeenkomsten, de meest effectieve inductieactiviteiten.

Literatuur

  • Alhija, F. N. A., & Fresko, B. (2010). Socialization of new teachers: Does induction matter?. Teaching and Teacher Education, 1592-1597. doi:10.1016/j.tate.2010.06.010
  • Bickmore, D. L., & Bickmore, S. T. (2010). A multifaceted approach to teacher induction. Teaching and teacher education26(4), 1006-1014. doi: 10.1016/j.tate.2009.10.043
  • Kang, S., & Berliner, D. C. (2012). Characteristics of teacher induction programs and turnover rates of beginning teachers. The Teacher     Educator,47(4), 268-282. doi:10.1080/08878730.2012.707758
  • Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Soest: H. Nelissen B.V.