Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Masterclasses

De afgelopen drie jaar is er in kringen van scholen intensief kennis uitgewisseld tussen schoolopleiders en coaches van de verschillende projectscholen over de vier thema’s die van belang zijn bij inductie: enculturatie, werkdrukvermindering, observatie en coaching en professionele ontwikkeling.

Op 23 mei hebben we de kringen in de huidige vorm met een geanimeerde bijeenkomst afgesloten. Tijdens die bijeenkomst is het idee ontstaan om vanaf projectjaar 2017-2018 de kringbijeenkomsten voort te zetten in de vorm van masterclasses. Tijdens een masterclass staat een thema rondom professionalisering van docenten centraal, waarover een expert een lezing geeft. Hierna is er tijd voor verdieping en uitwisseling in kleinere groepen. Hierin staat de vraag centraal: hoe kan de informatie uit het college toegepast/ingebed worden in een begeleidingstraject? Zowel schoolopleiders als startende leraren zijn welkom bij deze masterclasses.

De thema’s komen voort uit de evaluatie van de kringbijeenkomsten. Hiernaast is er voor iedereen de mogelijkheid om een ‘good practice’ van de eigen school met betrekking tot de begeleiding van startende leraren aan te dragen als thema voor de masterclass. We horen dit graag per mail. De onderstaande masterclasses staan gepland. Meer informatie volgt en kunt u t.z.t vinden in de agenda op deze website.

2018-2019 14:30 – 17:30 Masterclass Leerstrategieën