Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schoolbezoeken

Een à twee keer per schooljaar bezoeken projectmedewerkers de deelnemende scholen. Samen met schoolopleiders en schoolleiders wordt het huidige begeleidingstraject in kaart gebracht en worden ontwikkelpunten gesignaleerd en besproken.

Hieronder kunt u verslagen en documenten lezen van de schoolbezoeken in de voorafgaande jaren: