Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

VIL (‘Roos van Leary’)

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL, ook wel ‘Roos van Leary’ genoemd) meet het beeld dat de leerlingen en de leraar zelf hebben van de interpersoonlijke aspecten van het onderwijsgedrag van de leraar. De VIL is voor projectscholen gratis beschikbaar, lees onderaan deze pagina meer over dit aanbod.

In de VIL is dit teruggebracht tot twee principes:

  1. Samenwerkingsgedrag lokt samenwerkingsgedrag uit en tegenwerkingsgedrag lokt tegenwerkingsgedrag uit (dit wordt samen- en tegengedrag genoemd);
  2. Dominant en leidend gedrag lokt volgend gedrag uit (dit wordt boven- en ondergedrag genoemd).

De vragen gaan over het gedrag van een docent in de klas in de omgang met zijn leerlingen. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerlingen (leerlingbeeld) en door de betreffende docent (zelfbeeld). Docenten vullen ook in hoe zij zouden willen handelen (ideaalbeeld).

De verschillen tussen de drie perspectieven (leerlingbeeld, zelfbeeld en ideaalbeeld) op het gedrag van de docent kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor reflectie en verbetering.

Het model ziet er grafisch als volgt uit:

Met de VIL kan een docent inzicht krijgen in welk onderwijsgedrag de leerlingen waarnemen en hoe dat gedrag positief beïnvloed kan worden. De VIL is een behulpzame aanvulling op de ICALT-observatie. Met ICALT worden de pedagogisch-didactische vaardigheden in beeld gebracht. De VIL vult dat aan met de interpersoonlijke vaardigheden. Samen vormen zij een redelijk compleet beeld.

Tot nu toe konden leerlingen de VIL op papier invullen, waarna de ingevulde vragenlijsten door de Toets- & Evaluatieservice van de Universiteit Utrecht werden verwerkt. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds.

De Universiteit Utrecht heeft nu echter ook een online variant ontwikkeld. Deze gevalideerde vragenlijst is korter (25 vragen) en kan door leerlingen digitaal worden ingevuld. Zij moeten dan wel beschikken over een smartphone, tablet of computer. De afnametijd is tussen de vijf en tien minuten en de uitslag is voor de docent direct oproepbaar nadat alle leerlingen de vragen beantwoord hebben.

Aanbod VIL & masterclass

Niet alleen het aantal vragen is teruggebracht, maar ook de kosten. Voor een school kost een pakket van 50 digitale afnames € 325,- per jaar. Voor scholen die deelnemen aan BSL-Utrecht is eenmalig een pakket van 50 afnames gratis beschikbaar. Daarmee kan de school al haar startende docenten van een online VIL voorzien, maar het is ook mogelijk dat andere docenten van uw school gebruikmaken van de VIL.

Op 12 december wordt er voor startende leraren en hun begeleiders een masterclass georganiseerd over het werken met de uitslag van de VIL en de combinatie met ICALT.

Heeft u voor het pakket of de masterclass belangstelling? Vraag de VIL aan en/of meld u aan voor de masterclass via dit formulier. Aanvragen kan tot 1 december 2017.

U kunt de 50 afnames tot 30 juni 2018 gebruiken. Daarna zijn de pakketten voor het normale tarief beschikbaar.