Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

18 juni 2018
09:00 - 10:45
Martinus Ruppertgebouw, Zaal 040, Leuvenlaan 21

College: Adolescentiepsychologie door prof. dr. Marcel van Aken

Ook dit schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij geselecteerde pedagogiek en didactiek colleges van de UU. Ben jij erbij? Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

Korte omschrijving:
aspecten van individuele ontwikkeling (zoals biologische aspecten, maar ook moraliteit en identiteit), als ook direct daaraan gekoppeld aspecten van de sociale omgeving (zoals bv. een toenemende autonomie ten opzichte van ouders en een toenemend belang van relaties met leeftijdgenoten). Belangrijke vragen bij de ontwikkeling tijdens de adolescentie kunnen worden geformuleerd op twee gebieden: enerzijds duidelijk ontwikkelingspsychologische vragen met betrekking tot stabiliteit, verandering, en voorlopers van de ontwikkeling tijdens de adolescentie, en anderzijds vragen met betrekking tot de processen die bij deze stabiliteit en verandering een rol spelen, met name op het gebied van de wederkerige beïnvloeding van individuele kenmerken enerzijds en omgevingskenmerken anderzijds. 
In dit college zal ingegaan worden op de adolescentie als een karakteristieke ontwikkelingsperiode. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie, en de ontwikkelingen op diverse domeinen, waaronder de lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de hersenen, en de ontwikkeling van moraliteit en autonomie. Daarnaast wordt ingezoomd op de rol van leeftijdgenoten bij deze ontwikkeling, zowel in dyadische relaties (vriendschappen), als in groepsrelaties (schoolklassen).