Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Lesson Study: achtergrondinformatie

Lesson Study is een beproefde methode om met collega’s van hetzelfde vak onderwijs te ontwikkelen en daarvan te leren. Het hart van deze aanpak is gezamenlijk werken aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een concrete les.

In oktober 2017 is het evaluatierapport van Lesson Study 2014-2017 gepubliceerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de mogelijkheden die Lesson Study biedt en in de ontwikkeling die Lesson Study in het kader van het project Een Sterk Begin in de afgelopen jaren doorliep. Binnen het project Een Sterk Begin wordt de oriëntatievariant in de komende tijd verder ontwikkeld en uitgeprobeerd. Het evaluatierapport is hier te vinden.

Handleidingen

Praktijkartikelen

  • Lesson Study op het Van der Meij College – praktijkvoorbeeld van een Lesson Study traject – Alkemade, J.A.H., & Goei, S.L. (2015). Een ervaring met Lesson Study: schatten en schattend rekenen. Euclides, 90(7), 20-23.

Wetenschappelijke artikelen en rapporten

  • Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse Onderwijs? – dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de momenteel beschikbare kennis over Lesson Study – de Vries, S., Roorda, G., & van Veen, K. (2017). Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? Groningen: Zalsman Groningen B.V.
  • Ideas for establishing Lesson Study communities – dit artikel richt zich op de implementatie van Lesson Study op een school – Takahashi, A., & Yoshida, M. (2004). Ideas for Establishing Lesson-Study Communities. Teaching Children Mathematics, 10(9), 436-443.
  • Een Lesson Study team als professionele leergemeenschap – in dit artikel wordt Lesson Study beschreven in de context van professionele leergemeenschappen – Goei, S. L., Verhoef, N., Coenders, F., Vries, S., & Vugt, F. (2015). Een lesson study team als een professionele leergemeenschap. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 36(4).
  • Evaluatierapport Lesson Study – Evaluatierapport over Lesson Study trajecten op drie scholen in de regio Utrecht –  Van den Engel, K. (2015). Evaluatierapport Lesontwerp.

Videomateriaal

Presentaties

Lesson Study: ook iets voor u?
Wilt u meer informatie over het starten van een Lesson Study traject op uw school? Kijk hier voor meer informatie.