Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Lesson Study: Train-de-trainer programma

Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: Train-de-trainer programma 

Lijkt het je interessant Lesson Study op jouw eigen school op te zetten en te begeleiden, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Door het train-de-trainer programma te volgen verwerf je de benodigde kennis voor het doorlopen van de verschillende processtappen. Parallel aan het programma organiseer je een Lesson Study op jouw school. De afwisseling tussen de opleidingsbijeenkomsten en het doen van een Lesson Study in de praktijk stellen deelnemers in staat de koppeling te maken tussen theorie en praktijk.

Na afloop van het traject:

  • weet je hoe je een Lesson Study traject opzet
  • weet je hoe je een Lesson Study team begeleidt
  • ben je bekend met de verschillende fasen van Lesson Study en wat dit van jouw als procesbegeleider vraagt
  • ken je verschillende modellen voor het bepalen van case-leerlingen en onderzoeksinstrumenten
  • kun je het team begeleiden in het opzetten en uitvoeren van het praktijkonderzoek
  • weet je wat er voor nodig is om Lesson Study duurzaam te verankeren in jouw school
  • heb je een Lesson Study op jouw school georganiseerd en uitgevoerd

Meer informatie over de inhoud, de data en het aanmelden vind je hier.