Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Lesson Study: Train-de-trainer programma

Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: Train-de-trainer programma 

Waarom het Train-de-Trainer programma?

Het begeleiden van een Lesson Study traject vraagt om bepaalde kennis en vaardigheden.  Schoolopleiders, coaches en geïnteresseerde docenten die het Train-de-trainer programma hebben gevolgd, kunnen zelf LS-trajecten in school begeleiden. Daardoor hebben scholen verdere professionalisering via LS zelf in de hand; teams en secties worden eigenaar van de methode en kunnen daardoor de methode duurzaam inzetten in hun professionalisering.

Wat bieden we aan?

Tijdens het programma Lesson Study-Train-de-Trainer aan wordt ingegaan op de Lesson Study methodiek en de verschillende fases hiervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek, de instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen en het analyseren van de verzamelde gegevens. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school. Voor een goed beeld van het proces en de verschillende fases die doorlopen worden, zie  Bijlage

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin alle fases van LS worden doorlopen. We bieden zowel in-company trainingen als een open inschrijving aan. Precieze data worden met de scholen afgestemd. We starten in Januari 2019.

NB: Het is de bedoeling dat de bijeenkomsten parallel lopen met de daadwerkelijke uitvoering van de LS in school. Het programma is daar op afgestemd.

NB: Een voorwaarde voor deelname is dat startende docenten deel uitmaken van het Lesson Study team en liefst de les geven.

Voor meer informatie of om u aan te melden voor de training, kunt u terecht bij Karin Smit (k.smit@uu.nl) of Monique van der Laarschot (monique.vandelaarschot@hu.nl)