Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

De laatste stap - Het BSL-project loopt eind van dit kalenderjaar af. Om de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht ook in de toekomst te bestendigen willen we scholen dit jaar nog (extra) ondersteunen om BSL te verankeren in de school. Twee activiteiten staan hierin centraal: schrijfbijeenkomsten en audits en Lesson Study Train-de-Trainer.

BSL op Velon studiedag 8 november - De Velon studiedag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 november op het Utrecht Science Park (Uithof). Een sterk begin verzorgd deze dag twee workshops. Daarnaast worden alle scholen die de BSL-audit hebben afgerond in het zonnetje gezet: ze mogen hun certificaat én bijpassend cadeautje in ontvangst nemen. Meer informatie over deze dag vind je hier.

 

 

 

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleerde en subsidieerde de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren.

Het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren regio Utrecht heeft gedurende de projectduur (2013-2019) meer dan 50 scholen begeleid bij de ontwikkeling van inductietrajecten én samen met hen instrumenten ontwikkeld om begeleiding van starters in het VO te verwezenlijken. Deze instrumenten zijn op deze website beschikbaar gesteld. Zo vindt u handvatten om een BSL traject op uw school te plannen en borgen (Beleid ontwikkelen) én vindt u inspiratie voor de invulling van een begeleidingstraject op uw school (Begeleidingsactiviteiten en materialen).

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4].

Agenda

Geen items