Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Doorontwikkeling BSL – De mate waarin BSL in de school verankerd is, verschilt sterk per school. In het laatste projectjaar hebben 40 scholen deelgenomen aan de BSL audit en het BSL-certificaat behaald. Deze scholen hebben een plan gemaakt waaruit borging van BSL in de school blijkt. Er zijn inmiddels verschillende   ontwikkelingen gaande om de borging van BSL in de regio te vergroten en het project Een Sterk Begin een vervolg te geven. Hierover leest u meer in onze flyer.

 

 

 

 

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleerde en subsidieerde de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren.

Het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren regio Utrecht heeft gedurende de projectduur (2013-2019) zeventig scholen begeleid bij de ontwikkeling van inductietrajecten én samen met hen instrumenten ontwikkeld om begeleiding van starters in het VO te verwezenlijken. Deze instrumenten zijn op deze website beschikbaar gesteld. Zo vindt u handvatten om een BSL traject op uw school te plannen en borgen (Beleid ontwikkelen) én vindt u inspiratie voor de invulling van een begeleidingstraject op uw school (Begeleidingsactiviteiten en materialen). In deze flyer vindt u een overzicht van de producten en inzichten die zijn ontwikkeld en opgedaan tijdens dit project.

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4].

Agenda

Geen items