Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Hier vindt u onze nieuwsbrief (05/2017)

Werkconferentie Lesson Study

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren we vanuit het project Een Sterk Begin een werkconferentie over Lesson Study. Allereerst willen we de resultaten van Lesson Study binnen het project Begeleiding Startende Leraren presenteren. In de tweede plaats willen we de verdere samenwerking op het gebied van Lesson Study en het samen het samen opleiden van (startende) leraren een impuls te geven. Lees hier meer

 

 

 

 

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom investeert de Nederlandse overheid in inductie?

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Binnen het project worden activiteiten georganiseerd voor zowel startende leraren als voor schoolopleiders/coaches   en schoolleiders.  Lees verder