Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Hier vindt u onze nieuwsbrief (05/2017)

De VIL (Roos van Leary) en verdiepende masterclass gratis voor BSL-projectscholen!

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL, ook wel ‘Roos van Leary’ genoemd) is een krachtig instrument dat het beeld meet dat de leerlingen en de leraar zelf hebben van de interpersoonlijke kwaliteiten van de leraar. De Universiteit Utrecht doet al meer dan vier decennia onderzoek naar de VIL. Omdat wij de VIL een belangrijk instrument vinden, stellen wij dit schooljaar per school 50 afnames gratis ter beschikking. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de VIL biedt organiseren wij op 12 december een interactieve masterclass over de VIL (voor startende leraren en begeleiders). Vraag de VIL aan en/of meld u aan voor de masterclass via dit formulier. Lees verder.

 

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom investeert de Nederlandse overheid in inductie?

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Binnen het project worden activiteiten georganiseerd voor zowel startende leraren als voor schoolopleiders/coaches  en schoolleiders. Lees verder