Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Masterclass Passend Onderwijs. Op 27 november verzorgt Mendy van Horsen een masterclass over Passend Onderwijs. Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent dat er voor elk kind een passende onderwijsplek in de regio geboden moet kunnen worden. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben namelijk ook recht op een plek die past bij hun mogelijkheden.  Meer informatie en deelnemen.

Kader primair - Vissen uit andere vijvers.[6]Door het lerarentekort boren scholen allerlei nieuwe doelgroepen aan om maar genoeg personeel voor de klas te krijgen. Wat betekent dit voor de school? Hoe begeleid je deze 'nieuwkomers. In dit artikel wordt daarover gesproken met o.a. BSL-projectleider Ko Melief en Wim van de Grift.

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom investeert de Nederlandse overheid in inductie?

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Binnen het project worden activiteiten georganiseerd voor zowel startende leraren als voor schoolopleiders/coaches  en schoolleiders. Lees verder