Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Handreiking trajectontwikkeling

Een Sterk Begin wil scholen ondersteunen bij het invullen van hun begeleidingstraject voor startende leraren. Het project heeft aan de hand van onderzoek en praktijkervaring een handreiking ontwikkeld voor de invulling van een begeleidingstraject voor startende leraren. Op basis van de fasering van docentenontwikkeling zijn per fase suggesties gedaan voor begeleidingsactiviteiten. Hiernaast biedt het ook theoretisch inzicht in het belang van begeleiding voor startende leraren. De handreiking vindt u hier

Praktijkvoorbeelden

Een goed begeleidingstraject sluit aan bij de cultuur en visie van de school. Om aan te sluiten bij verschillende schooltypes zijn hieronder praktijkvoorbeelden van vier verschillende type scholen beschreven. De schoolopleiders van deze scholen zijn geïnterviewd over de ontwikkeling van hun begeleidingstraject voor startende leraren. In de praktijkvoorbeelden staat beschreven welke knelpunten de schoolopleiders zijn tegengekomen, hoe zij deze hebben overwonnen en welke tips zij hebben voor andere scholen.