Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Enculturatie

Enculturatie is het proces waarbij de startende leraar in de beroeps- en schoolcultuur opgenomen wordt en actief deel uit gaat maken van de schoolgemeenschap en de beroepsgroep. Het doel hiervan is dat de leraar zich thuis gaat voelen in het beroep (beroepsidentiteit) en snel zijn of haar weg vindt binnen de school, zich opgenomen voelt en een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de school.

Het betrekken van de starter binnen de schoolorganisatie en vakgroep maakt uitwisseling tussen collega’s mogelijk. De starter betrekken bij de schoolorganisatie en de vakgroep kan op verschillende manieren. Een voorbeeld is het organiseren van een startersdag. Tijdens deze dag komen starters in contact met zowel de school als andere collega’s Het is vaak een beginpunt voor het opbouwen van sociale relaties met collega’s.