Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Werkdrukvermindering en leerzaam werk

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat startende leraren vaak een hoge werkdruk ervaren (Helms-Lorenz & Maulana, 2016). Het helpt startende leraren als de werkdruk niet te hoog is en als het werk zo ingericht is, dat het de startende leraar voldoende mogelijkheden geeft om zich professioneel te ontwikkelen.

De cao voorziet in een werkdrukvermindering van 20% in het eerste jaar en 10% in het tweede jaar. Een verder voorbeeld van taakverlichting is het aanpassen van het rooster van de startende leraar, zodat de startende leraar meer tijd heeft voor het voorbereiden van zijn lessen, voor samenwerken en voor professionele ontwikkeling. Ook kunnen taken naast het lesgeven worden verlicht, waardoor de focus op het lesgeven ligt. Zo krijgen zijn de meeste startende leraren geen mentor  in het eerste beroepsjaar of hebben zij met een ervaren collega een duomentoraat.

Literatuur:

  • Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2016). Influencing the psychological well-being of beginning teachers across three years of teaching: self-efficacy, stress causes, job tension and job discontent. Educational Psychology, 36(3), 569-594. DOI: 10.1080/01443410.2015.1008403