Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Over de begeleiding van startende leraren

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Op deze pagina hebben we enkele praktijkartikelen geplaatst om snel een overzicht te krijgen over de stand van zaken.

Praktijkartikelen

  • Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2016). Influencing the psychological well-being of beginning teachers across three years of teaching: self-efficacy, stress causes, job tension and job discontent. Educational Psychology, 36(3), 569-594. DOI: 10.1080/01443410.2015.1008403
  • Stageverslag Joris Beek – Mentoring dialogues between Mentor teachers and Beginning teachers observed
  • Startersenquete – verslag van een enquête onder starters die minder dan 5 jaar voor de klas staan – AOb (2014). Starters-enquête.
  • Stilstaan bij de start – onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo – Kessels, C. en Geldens, J.J.M. (2014). ‘Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo.’ Utrecht/Helmond: APS/Kempelonderzoekscentrum, in opdracht van het Ministerie van OCW.
  • Zwemmen of verzuipen – artikel over hoe je van het beroep leraar een lerend beroep maakt –  Snoek, M. (2014). Zwemmen of verzuipen. Van twaalf tot achttien. 
  • Gids, coach, collega – artikel over meer aandacht voor begeleiders van beginnende docenten –  Voion (2014). Gids, Coach, Collega. VO in ontwikkeling, 2, 10-11.
  • Netherlands 2016: Foundations for the Future – Een evaluatie van het Nederlandse onderwijs 2016 door het OECD. Hoofdstuk 5 wijden ze aan de professionele ontwikkeling van leraren – OECD (2016). Netherlands 2016: Foundations for the Future, Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris.