Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Observatie en Coaching

Gerichte coaching en lesobservaties zijn onmisbaar voor de professionalisering van de startende leraar. Observatie-instrumenten helpen de startende docent een goed beeld te krijgen van het effect van zijn handelen en verrijken de doelgerichte ondersteuning door de schoolopleider of sectiebegeleider. In het BSL-project wordt veel aandacht besteed aan gerichte observatie en coaching en aan leerlingfeedback.