Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

ICALT

Het ICALT-observatieformulier is een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee pedagogische en didactische vaardigheden op gedragsniveau gescoord kunnen worden. ICALT staat voor International Comparative Analysis of Learning and Teaching. Het gebruik van het ICALT-lesobservatieformulier maakt het mogelijk vaardigheden van docenten op verschillende momenten van hun beroepsloopbaan inzichtelijk te krijgen. Op de vaardigheden van de docent waar ontwikkeling mogelijk is, kan effectieve coaching plaatsvinden. Hieronder kunt u materiaal vinden dat u helpt bij het gebruik van ICALT.

Handleiding

Observatie met ICALT in de klas

Richtlijnen dataverzameling

Terugkoppeling dataverzameling

ICALT e-learning module

Presentaties en hulpmiddelen 

Artikelen