Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schrijfwijzer beleidsplan

Een Sterk Begin wil scholen ondersteunen met het schrijven van beleid omtrent de begeleiding van startende leraren. Uit ervaring blijkt namelijk dat begeleidingsprogramma’s beter blijven bestaan wanneer zij zijn verankerd in het personeelsbeleid van de school. Het project heeft om deze reden een schrijfwijzer ontwikkeld. De schrijfwijzer biedt een overzicht van de essentiële aspecten in een BSL-beleidsstuk. De schrijfwijzer vindt u hier.

De VO-Raad heeft in 2018 een handreiking gepubliceerd over strategisch HRM voor de begeleiding van startende leraren. Deze handreiking biedt kennis, tips en praktijkvoorbeelden. Een Sterk Begin raadt scholen aan om deze handreiking te gebruiken als inspiratiebron bij het schrijven van een beleidsplan voor de begeleiding van startende leraren. De handreiking vindt u hier