Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Taakverlichting en de focus op lesgeven

Omdat veel startende leraren een hoge werkdruk ervaren, kunnen taken naast het lesgeven worden verlicht. Hierdoor heeft de docent  de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Denk hierbij aan:

Lesreductie conform CAO

Volgens de CAO krijgen startende leraren in het eerste jaar 20 procent en het tweede jaar 10 procent lesreductie. De tijd die hierdoor vrijkomt kan ingevuld worden met begeleidings- en professionaliseringsactiviteiten. De regeling voor eerstejaars leraren is opgenomen in het CAO VO 2018-2019 in paragraaf 8.3.

Taakverlichting

Om de werkdruk te verminderen kunnen taken naast het lesgeven worden verlicht. Scholen kiezen vaak één of meer van de volgende maatregelen: nog geen mentoraat in het eerste beroepsjaar of een duomentoraat met een ervaren mentor; geen verplichtingen tot het maken van toetsen of ander (les)materiaal; geen eindverantwoordelijkheid voor taken buiten het lesgeven en geen verantwoordelijkheid voor activiteiten in drukkere periodes, zoals de tweede helft van het schooljaar vrijstelling van pauzesurveillance.

Evenwichtig lesrooster

Het kan startende leraren helpen als de dagen niet al te lang zijn. Wanneer de lessen evenwichtig over de week verdeeld, heeft de starter meer gelegenheid om lessen voor te bereiden, samen te werken en voor begeleidingsactiviteiten, zoals gesprekken met de coach of sectiebegeleider, kunnen tijdens deze uren plaatsvinden.

Lokaalselectie

Bij de selectie van het lokaal van de startende leraar kan op verschillende dingen worden gelet. Het is prettig wanneer de startende leraar een vast lokaal of een beperkt aantal lokaalwisselingen heeft. De startende leraar heeft hierdoor meer tijd om zijn of haar lesmaterialen klaar te zetten en om leerlingen te ontvangen. Hiernaast kan een startende leraar er baat bij hebben wanneer zijn of haar lokaal in de buurt is van collega’s binnen de sectie, zodat het makkelijker is om vragen te stellen.