Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

De starter betrekken binnen de schoolorganisatie en de vakgroep

Het betrekken van de starter bij de schoolorganisatie en de sectie helpt de starter bij een optimale ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door:

Startersdag

De startersdag is een introductiedag waarbij de beginnende leraar in contact komt met zowel de school als andere collega’s. Op die manier is een startersdag het beginpunt voor het opbouwen van sociale relaties met collega’s en zorgt de startersdag ervoor dat de leerkracht voorbereid is op het lesgeven.

Toegankelijke collega’s

Een open en gastvrije cultuur helpt starters om zich snel thuis en veilig te voelen op school. Het is prettig als collega’s openstaan voor vragen van de startende leraar. Op veel scholen worden starters als een verrijking gezien omdat zij nieuwe inzichten en soms ook nieuwe energie meebrengen. De school kan ervaren docenten stimuleren toegankelijk te zijn voor startende collega’s.

Deelname aan team- en sectievergaderingen

Door deelname aan team- en sectievergaderingen leert de startende leraar zijn naaste collega’s beter kennen. Hiernaast kan de startende leraar aankaarten wanneer hij of zij tegen problemen aanloopt die binnen de vakgroep opgelost kunnen worden.

Samen lessen en activiteiten voorbereiden

Starters kunnen veel baat hebben bij het samen met ervaren leraren voorbereiden van lessen en activiteiten zoals ouderavonden, rapportbesprekingen, gesprekken met leerlingen et cetera.

Teamuitjes

Door middel van teamuitjes leren leraren elkaar van een andere kant kennen. Teambuildingsactiviteiten kunnen de band van het team of vakgroep versterken. Ook leren startende leraren door middel van teamuitjes de informele cultuur van de school kennen.