Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Begeleidingsactiviteiten en materialen

De school kan helpen om de startende docent optimaal te laten groeien in zijn beroep. In samenwerking met schoolopleiders van verschillende scholen in de regio Utrecht zijn er richtlijnen opgesteld waar een goed begeleidingsprogramma aan voldoet.

Ook is aan de hand van vier thema’s in kaart gebracht welke condities en begeleidingsactiviteiten bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de starter. Per thema vindt u activiteiten en draaiboeken. Deze documenten kunt u gebruiken om inspiratie op te doen voor de invulling van het begeleidingstraject op uw school. Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier.

In 2014-2016 is een ontwikkelgroep van vijf scholen actief geweest. Hun rapport legde de basis voor de begeleidingsactiviteiten die hieronder te vinden zijn.

Werkdruk en leerzaam werk

Enculturatie

Professionele ontwikkeling

Observatie en Coaching