Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Thema- en intervisiebijeenkomsten

Met thema- en intervisiebijeenkomsten bij u op school creëert u voor de startende leraren een vertrouwde groep. Binnen deze vertrouwde groep kunnen gezamenlijk stappen gezet worden in de professionele ontwikkeling en kan samen naar antwoorden op vragen worden gezocht. Tijdens themabijeenkomsten kunnen tevens onderwerpen behandeld worden die passen bij de cultuur en visie van de school.

Uitwerkingen van thema- en intervisiebijeenkomsten

Kijk hier voor de uitwerking van een voorbeelddraaiboek met thema- en intervisiebijeenkomsten.

Themabijeenkomsten

 • Klassenmanagement: het ordespel– veel leraren hebben aan het begin van hun loopbaan moeite met orde houden in de klas. Tijdens deze bijeenkomst leren startende leraren door middel van een rollenspel om storend gedrag op te merken en te benoemen en positief gedrag te belonen.
 • Discrepanties benoemen – denken versus handelen– bij deze bijeenkomst leren leraren discrepanties in hun eigen handelen en het handelen van anderen herkennen. Ze leren op deze manier zelf ontdekken wanneer hun dagelijks handelen niet in lijn ligt met hun doelstellingen.
 • Groepsprocessen: fasen van Tuckman– leraren leren in deze bijeenkomst op welke manier zij invloed uit kunnen oefenen op groepsprocessen. Hierbij vergelijken ze de groepsprocessen van twee klassen die erg van elkaar verschillen aan de hand van de fasen van Tuckman.
 • Interesses en motieven: memoparade– de startende leraren zetten hun interesses en motieven betreffende onderwijs op post-it’s. De leraren delen de post-it’s met elkaar, waarna elk iemand uitkiest om zijn of haar interesses en motieven mee te bespreken. Dit spel kan gebruikt worden om elkaar beter te leren kennen.
 • Omgaan met regels: tussen de regels– tijdens deze bijeenkomst stellen startende leraren vast welk gedrag ze wel en niet toleren in de klas en in hoeverre dit afwijkt of overeenstemt met de regels van de school. Leraren vergelijken de uitkomsten met elkaar en leggen elkaar uit waarom ze gedragingen wel of niet tolereren.
 • Onderwijsvisie: het muurtje– startende leraren ontwikkelen hun eigen visie op het onderwijs, door middel van het rangschikken van uitspraken over het onderwijs. Ze vergelijken hun visie met elkaar en met de visie van de school.
 • Ouderavond: 10-minutengesprek– veel startende leraren vinden de eerste 10-minuten gesprekken spannend. Tijdens deze bijeenkomsten oefenen leraren deze gesprekken aan de hand van casussen. Op deze manier maken ze kennis met situaties die zich tijdens een 10-minutengesprek voor kunnen doen.
 • Strategie: de pijlenoefening– op basis van uitkomsten van de bijeenkomsten ‘Verschillen tussen leerlingen’ en ‘Het muurtje’ gaan leraren na welke strategieën ze in kunnen zetten om hun onderwijsdoelen te bereiken bij leerlingen met bepaalde karakteristieken.
 • Verschillen tussen leerlingen: Rep Grid– tijdens deze bijeenkomst worden leraren er bewust van met welk (type) leerling ze wat voor soort relatie onderhouden, welk gedrag de leraren geneigd zijn te vertonen en te onderzoeken of alternatieven nodig en mogelijk zijn.
 • Timemanagement: methode van Eisenhower– veel (startende) leraren kampen met een hoge werkdruk. In deze bijeenkomst ga je kritisch kijken naar de zaken die energievreten. Door middel van de methode van Eisenhouwer gaan leraren samen bedenken hoe energievretende activiteiten omgezet kunnen worden in energie gevende activiteiten. Hiernaast  worden er andere handvatten geboden om werkdruk in kaart te brengen en te verminderen.

Intervisie

 • De incidentmethode: analyse van het probleem– volgens een gestructureerde methode wordt er een probleem grondig geanalyseerd, waarna er adviezen worden gegeven aan de inbrenger. Met behulp van de incidentmethode wordt een probleem/situatie losgemaakt van allerlei bijkomende zaken. De kijk van anderen op de situatie werkt zeer verhelderend en is vaak een eyeopener voor de inbrenger.
 • Het kwaliteitenspel: ontdek je kwaliteiten– aan de hand van een kaartspel, kennen de leraren kwaliteiten aan zichzelf of aan een ander toe. Op het einde van het spel maken de leraren een vergelijking van de kwaliteiten die zij bij zichzelf vinden passen en de kwaliteiten die anderen bij hen vinden passen. Wat valt op?
 • Video intervisie: laat jezelf zien– variant op de incidentmethode. De inbrenger brengt een filmfragment in en formuleert een kijkopdracht voor de rest van de groep. Na een vragenronde worden er tips en tops gegeven.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over thema- en intervisiebijeenkomsten? Kijk dan hier.