Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Praktijkgericht onderzoek

Bij praktijkgericht onderzoek doet de startende leraar onderzoek naar zijn of haar eigen beroepspraktijk. Met de conclusies van het onderzoek verbetert hij of zij vervolgens de eigen lespraktijk. Praktijkgericht onderzoek vraagt veel tijd van de startende leraar, aangeraden wordt dan ook om het pas in het tweede of derde jaar in te zetten als professionaliseringsactiviteit.

Kijk hier voor de voorbeelduitwerking van een draaiboek voor lesson study en praktijkgericht onderzoek.

Uitwerkingen en materialen

  • Lesson Study – Lesson Study is een beproefde methode om effectief met collega’s van hetzelfde vak onderwijs te ontwikkelen en daarvan te leren. Deelnemende leraren ontwerpen samen met collega’s uit hetzelfde vakgebied een les.
  • Praktijkgericht onderzoek uitvoeren – de startende leraar voert individueel praktijkgericht onderzoek uit ter verbetering van zijn of haar eigen lespraktijk. Er zijn drie begeleidingsbijeenkomsten waarbij de startende leraar werkt aan de onderzoeksopzet en ideeën hierover uitwisselt. Het onderzoeksresultaat wordt aan andere startende leraren gepresenteerd.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over praktijkgericht onderzoek? Kijk dan hier.