Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

12 juni 2017
09:00 - 10:45
Victor J. Koningsbergergebouw, Zaal: 1.38 "Atlas", Budapestlaan 4

College: burgerschap door dr. Jan Marten Praamsma en drs. Björn Wansink

Vanaf huidig schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij geselecteerde pedagogiek en didactiek colleges van de UU. Ben jij erbij? Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

Kort omschrijving: Het vormen van álle leerlingen tot mondige burgers die weten waar ze over praten is in feite één van de belangrijkste opgaven van al het Algemeen Vormend Onderwijs. Scholen zijn sinds februari 2006 zelfs wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming kan in alle vakken terug komen, maar het is geen apart vak. Als zodanig is het de verantwoordelijkheid van de gehele school.
In dit college gaan we verder met de vraag op welke manier we op school leerlingen voorbereiden op het functioneren in een multiculturele, kennisintensieve, (post)moderne samenleving. Meer specifiek gaat het daarbij om de vraag hoe we leerlingen leren omgaan met botsingen tussen levensbeschouwingen en waardensystemen? Tot slot komen we dan terug op de vraag naar de (burgerschaps)vormende waarde van het curriculum om een antwoord te vinden op die indringende vraag: ‘Mevrouw, meneer, waarom moeten we dit eigenlijk leren?