Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

7 februari 2017
00:00 - 00:00
Willem C. van Unnikgebouw, Zaal Groen, Heidelberglaan 2

College: docent-leerlingencommunicatie door prof. dr. Jan van Tartwijk

Vanaf huidig schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij geselecteerde pedagogiek en didactiek colleges van de UU. Ben jij erbij? Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

Korte omschrijving: Een goede werksfeer in de klas is de eerste voorwaarde voor goed onderwijs en daarmee voor het leren van de leerlingen. De docent heeft grote invloed op die sfeer. Wanneer je bijvoorbeeld een dag met een klas en een dag met een docent meeloopt, zul je merken dat de verschillen in sfeer tussen verschillende docenten veel groter zijn dan tussen klassen. 
In dit college kijken we systematisch naar hoe gedrag van de docent in de klas de sfeer in die klas beïnvloedt. We introduceren een model waarmee de communicatieve betekenis van het gedrag van docenten én van leerlingen beschreven kan worden met behulp van twee dimensies:  de mate van invloed in de interactie, en de mate van interpersoonlijke nabijheid. Met dat model analyseren we vervolgens gedrag van docenten op video’s, maken we inzichtelijk hoe gedragingen van docent en leerlingen elkaar beïnvloeden, en bespreken we het effect van bijvoorbeeld straffen en belonen door de docent.
Het college biedt de studenten daarmee een taal om docent-leerlingen communicatie te analyseren en bespreken en eerste handvatten om de sfeer in de klas in een positieve richting te beïnvloeden.