Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

1 mei 2017
17:00 - 19:00
Auditorium van Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht. Padualaan 97 – 3584 CH Utrecht.

Lezing Annemiek Broersen over sociale veiligheid op school.

Vanaf huidig schooljaar zijn startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin welkom bij gastcolleges van de HU. Op maandag 1 mei staat een lezing over sociale veiligheid op school, door Annemiek Broersen op het programma. Hieronder vind u een korte beschrijving van de inhoud van het college.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl.

Sociale veiligheid op school door Annemiek Broersen

Pesten? Polarisatie? Agressie? Vanaf augustus 2015 bestaat er wettelijk een inspanningsverplichting en sindsdien kan geen enkele school en geen enkele leraar er nog onder uit: er moet aantoonbaar gewerkt worden aan sociale veiligheid op school. Hoe doe je dat? Sociale veiligheid blijkt een complex begrip dat zich niet simpel laat afvinken op een protocol of in een rapport. In deze lezing wordt stilgestaan bij sociale veiligheid als proces en als onderdeel van een systeem. Er wordt benoemd op welk niveau welke keuzes gemaakt kunnen worden, wat er concreet preventief en curatief gedaan kan worden door leraren. Er is aandacht voor wat grip geeft op het handelen en vooral ook voor het waarom daarachter.