Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

12 maart 2018
11:00 - 12:45
Unnik Groen, Heidelberglaan 2, Utrecht (Uithof)

College: Ontwikkeling professionals door Jan van Tartwijk

Korte omschrijving:

Begin jaren negentig deden David Berliner en zijn collega’s onderzoek naar docenten die door hun collega’s als expert werden beschouwd. Ze gingen na waarin deze experts nu eigenlijk precies verschilden van hun beginnende collega’s door beide groepen te laten kijken naar een video-opname van een klas. Vervolgens vroegen ze hen wat aan die opname opviel. Terwijl beginners veel verschillende zaken noemden, viel de expert-docenten hetzelfde op: Een leerling achter in de klas die zich merkwaardig gedroeg. Blijkbaar waren ze beter dan beginners in staat om het ‘normale’ patroon in een klas te onderscheiden van wat afwijkt. Dat sluit aan bij wat bekend is over andere experts. Zo zijn schaakgrootmeesteres in staat om in een oogopslag te herkennen met wat voor type stelling ze te maken hebben en waar kansen en risico’s liggen. Bovendien weten ze beter hoe kansen te benutten en risico’s te verwijden. Om experts te worden is niet alleen  veel ervaring noodzakelijk.  Het gaat er  ook om heel gericht eigen ervaringen en die van anderen te analyseren en vervolgens gericht te werken aan wat nog beter kan. Een belangrijke uitdaging daarbij is om flexibel te blijven wanneer de context verandert.

Voor beroepsopleidingen zoals de geneeskunde– en de lerarenopleiding zijn de resultaten van dit onderzoek van groot belang. In het college wordt onderzoek naar expertise en de ontwikkeling daarvan gepresenteerd en worden de studenten gestimuleerd dit toe te passen op hun eigen ontwikkeling en die van hun leerlingen.

Ben jij erbij?

Laat het ons weten als je bij dit college aanwezig wilt zijn door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl