Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

Verslag werkconferentie Lesson Study

Op 26 oktober vond de eerste editie van de Lesson Study werkconferentie plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het doel van de werkconferentie was tweeledig. Allereerst werden de resultaten van Lesson Study binnen het project Een Sterk Begin gepresenteerd. In de tweede plaats wilden we de verdere samenwerking op het gebied van Lesson Study en het samen opleiden van (startende) leraren een impuls geven.

De organisatoren van de conferentie kijken terug op een geslaagde middag. Er zijn onderling resultaten gedeeld, er is samen geleerd en er zijn nieuwe samenwerkingen gesmeed. Verheugend was het grote aantal scholen dat aanwezig was op de conferentie. Het was duidelijk zichtbaar dat Lesson Study leeft in de regio Utrecht.

Naar aanleiding van deze werkconferentie is een verslag geschreven over het verloop van de dag en wat aan bod is gekomen in de workshops. Het verslag is hier te lezen: Verslag werkconferentie Lesson Study 26 oktober 2017