Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Agenda

27 maart 2018
15:00 - 17:30
Unnik 311, Heidelberglaan 2

werkbijeenkomst vakbegeleiders voor starters

In maart organiseert BSL-Utrecht twee werkbijeenkomsten voor vak- of sectiebegeleiders van startende leraren. De werkbijeenkomsten vinden plaats op 20 en 27 maart van 15:00-17:30 uur en hangen met elkaar samen.

Starters worden vaak begeleid door een schoolopleider en binnen de vakgroep door een vakgroepsgenoot. Deze vakbegeleider is voor de professionele ontwikkeling van de startende leraar van groot belang. BSL-Utrecht besteedde relatief veel aandacht aan de schoolopleiders. De vakbegeleiders waren hierdoor wat minder in beeld, terwijl zij ook een belangrijke rol spelen in de begeleiding van starters. De rol van de vakbegeleider wordt daarom met deze werkbijeenkomsten nadrukkelijk belicht.

In de werkbijeenkomst komen de volgende zaken aan bod:
– de rol en de taken die vakbegeleiders hebben en het belang van de rol;
– concrete handvatten voor de invulling en uitbreiding van het begeleidingsrepertoire. Hierbij komt in het bijzonder aan bod hoe je een voorbeeld kunt zijn voor nieuwe collega’s en ze toch voldoende mogelijkheden voor een eigen ontwikkeling te geven;
– het oefenen van vaardigheden van de vakbegeleider om de starter zo goed mogelijk uit te rusten voor zijn of haar taak als vakleraar en hem of haar goed te laten participeren in de vakgroep.

Wat: werkbijeenkomst vakbegeleiders van starters
Wanneer: dinsdag 20 en 27 maart van 15:00 tot 17:30 uur
Waar: 20 maart (Langeveld G.230, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht) 27 maart (Unnik 311, Heidelberglaan 2)

Aanmelden?
Aanmelden kan via dit formulier

We hopen u op 20 en 27 maart te mogen verwelkomen!