Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

BSL-ontwikkeltraject

BSL-ontwikkeltraject 
Aan scholen waarbij de begeleiding van startende leraren nog sterk in ontwikkeling is, wordt ondersteuning aangeboden. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen worden in 2019 bijeenkomsten georganiseerd en/of worden scholen op individueel niveau gecoacht door een ervaren schoolopleider. De ondersteuning richt zich op ontwikkeling binnen vijf thema’s die bij BSL-trajecten van belang zijn: (1) Ingroei in school en beroep, (2) Passende werkdruk en leerzaam werk, (3) Planmatige professionele ontwikkeling, (4) Observatie en coaching, (5) Doorlopend personeelsbeleid. Het tijdspad van dit traject loopt van februari/maart tot december 2019. Echter is de duur en intensiteit van dit traject afhankelijk van de behoefte van individuele scholen (maatwerk). Wanneer de school zich snel ontwikkelt is certificering, door middel van een audit, mogelijk. Per school is er een financiële vergoeding (maximaal 20 uur) voor de schoolopleider(s) die deelnemen aan dit traject.

BSL-ontwikkeltraject door ervaren schoolopleiders
Binnen de regio Utrecht zijn nog een aantal scholen die niet (actief) deel hebben genomen aan het BSL-traject. Deze scholen willen we het laatste jaar toch nog de mogelijkheid geven om training en feedback te ontvangen over begeleiding van startende leraren. Hiervoor stellen we een klein team van ervaren schoolopleiders én een projectmedewerker samen die scholen (afhankelijk van het aantal) in trainingsvorm en/of door middel van individuele coaching gaan ondersteunen. Dit deelproject loopt van februari/maart tot december 2019. De uren die de ervaren schoolopleiders in dit deelproject investeren worden vanuit projectgelden gefaciliteerd.

Heb je naar aanleiding van het BSL-ontwikkeltraject vragen? Mail dan naar bsl-utrecht@uu.nl