Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Over de startersdag

Het doel van een startersdag is de beginnende leraar dusdanig te informeren dat hij/ zij de volgende dag les kan geven. De activiteit valt onder het thema ‘enculturatie’ in de thema- indeling van het Minsterie van OCW. De startersdag vindt plaats in het eerste begeleidingsjaar, direct aan het begin van het schooljaar of voor de zomervakantie. Het is mogelijk een startersdag te organiseren voor een individuele starter en voor een groepje startende leraren.

De startersdag en effectieve inductie

Onderzoek naar verschillende variabelen die een rol spelen bij de inductie van docenten hebben het belang van een startersdag aangetoond. Veel aspecten van de werkomgeving zijn onbekend voor een startende docent, waaronder bijvoorbeeld de scholengemeenschap waar een school deel van uitmaakt (Feiman Nemser, 2001). Door op een startersdag specifiek aandacht te besteden aan de missie en visie van de school krijgt de startende docent hier meer grip op en wordt meer mogelijkheid geboden te kunnen handelen in overeenkomst met deze visie. Daarnaast is een startersdag het startpunt voor het opbouwen van sociale relaties met collega’s. Deze relaties en de ondersteuning die de startende docenten hierdoor ervaren blijken niet alleen van groot belang voor de enculturatie in de schoolomgeving, maar blijken ook een rol te spelen bij baantevredenheid en een eventuele overweging te stoppen (Alhija & Fresko, 2010).

Literatuur

  • Alhija, F. N. A., & Fresko, B. (2010). Socialization of new teachers: Does induction matter? Teaching and Teacher Education26(8), 1592-1597. doi:10.1016/j.tate.2010.06.010
  • Feiman Nemser, S. (2001) . From Preparation to Practice: Designing a Continuum to Strengthen and Sustain Teaching. Teachers College Record, 103 (6), 1013–1055.