Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Over ondersteuning door de vakgroep

Uit het NWO-onderzoek van hoogleraar Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden) en collega’s blijkt dat een school waarin leraren goed met elkaar samenwerken, een school is waar leraren veel van elkaar leren. Samenwerking met de vakgroep is zeker voor de startende leraar van belang!

Startende leraren dragen vanaf de eerste werkdag al 100 procent verantwoordelijkheid over hun leerlingen. In geen enkel beroep is deze overgang zo abrupt, aldus Marco Snoek (2014), in zijn artikel ‘Startende leraren: Zwemmen of verzuipen’. Samenwerking en uitwisseling met collega’s die een langere tijd ervaring hebben met lesgeven in hetzelfde vakgebied, kan de startende leraar helpen bij de overgang tussen stage en werk.

Allereerst is het van belang dat de startende leraar zich thuis voelt in de school. Een goede opvang door de vakgroep kan dit gevoel bij de startende leraar bevorderen. Hiernaast kan de vakgroep de startende leraar ondersteunen bij zijn of haar professionele ontwikkeling, met name op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Activiteiten die samen met de vakgroep uitgevoerd kunnen worden zijn het maken van lesvoorbereidingen en toetsen.

Ondersteuning door de vakgroep en effectieve inductie

In verschillende effectstudies van inductietrajecten wordt collegiaal leren benoemd. Zo komt uit onderzoek van Kang en Berliner (2012) naar voren dat wanneer er binnen de vakgroep met regelmaat samen lessen worden voorbereid er minder startende leraren de school verlaten. Volgens Birkeland en Feiman-Nemser (2012) is het van belang dat ervaren leraren een collectief verantwoordelijkheidsgevoel hebben om samen te werken met de nieuwe collega’s. Dit kan op een formele of informele wijze. Samenwerken met de vakgroep vergroot bovendien de tevredenheid en effectiviteit van startende leraren. Ook Kearney (2014)  raadt op basis van een literatuurstudie aan samenwerking binnen de vakgroep of sectie aan te moedigen, het bevordert de professionele ontwikkeling van de startende leraar.

Literatuur

  • Birkeland, S., & Feiman-Nemser, S. (2012). Helping school leaders help new teachers: A tool for transforming school-based induction. The New Educator,8(2), 109-138. doi:10.1080/1547688X.2012.670567
  • Kang, S., & Berliner, D. C. (2012). Characteristics of teacher induction programs and turnover rates of beginning teachers. The Teacher Educator,47(4), 268-282. doi:10.1080/08878730.2012.707758
  • Kearney, S. (2014). Understanding beginning teacher induction: A contextualized examination of best practice. Cogent Education1(1), 967477. doi:10.1080/2331186X.2014.967477
  • Snoek, M. (2014). Zwemmen of verzuipen. Van Twaalf tot Achttien,6-9.