Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Bijdrage van deelnemende scholen

Aan deelname aan het project zijn geen directe kosten verbonden. Om het project voor alle betrokkenen succesvol te laten verlopen, verwachten we dat scholen dat zij

  • Zorgdragen voor een passende werkdruk voor startende leraren en zorgen voor voldoende leerzaam werk.
  • Zorgdragen voor voldoende begeleidingstijd voor schoolopleiders en vakbegeleiders.
  • Zorgdragen voor observatie in de klas met behulp van de ICALT-observatielijst, het afnemen van leerlingvragenlijsten en het ter beschikking stellen van deze gegevens.