Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Samenwerking

Een sterk begin

Een sterk begin is een samenwerkingsproject van de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en VO-scholen in de regio. Het maakt onderdeel uit van het landelijke project Begeleiding Startende Leraren, een initiatief van OCW.

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken de projecten Begeleiding Startende Leraren regio Utrecht (Universiteit Utrecht) en Aantrekkelijker Scholen (Hogeschool Utrecht) samen onder de naam Een sterk begin.

Sinds schooljaar 2018-2019 werkt Een sterk begin samen met de volgende opleidingsscholen aan de versterking van begeleidingstrajecten voor startende leraren:

  • Opleidingsschool Christelijk Voorgezet Onderwijs Groep
  • Opleidingsschool Gooise Scholen Federatie
  • Opleidingsschool Rivierenland (bestuur CVO-av)
  • Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model

Looptijd

Het project is begin 2014 gestart en loopt tot eind 2019.