Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Programmaontwikkeling

Programmaontwikkeling is gericht op het ontwikkelen van plannen ten behoeve van de begeleiding van startende leraren. Dit kan binnen een school gebeuren maar scholen kunnen ook onderling ervaringen, ideeën en begeleidingsdraaiboeken uitwisselen en elkaar helpen bij de (verdere) ontwikkeling van schoolspecifieke instrumenten en programma’s. Binnen Een sterk begin wordt programmaontwikkeling op vier verschillende manieren ondersteund:

Kringbijeenkomsten

Jaarlijks komen groepen van vijf tot zeven schoolopleiders vier keer bij elkaar in een kringbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit en werken ze aan de ontwikkeling van schoolspecifieke begeleidingstrajecten.

Training begeleiding en schoolbeleid

In dit traject leren schoolopleiders een duurzaam integraal plan te ontwerpen  binnen het kader van de begeleiding van startende leraren. Het plan is  gericht op het ontwerpen van een krachtige leeromgeving waarbij de professionele ontwikkeling van de startende leraar centraal staat. In vijf bijeenkomsten werken schoolopleiders aan een integraal ontwerp dat in de laatste bijeenkomst aan de schoolleiding wordt gepresenteerd.

Schoolbezoeken

Een à twee keer per schooljaar bezoeken projectmedewerkers de deelnemende scholen. Samen met schoolopleiders en schoolleiders wordt het huidige begeleidingstraject in kaart gebracht en worden knelpunten gesignaleerd.