Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schoolleider

Effectieve begeleiding van startende leraren leidt tot een snellere professionele groei. En daardoor tot betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Ook kan begeleiding helpen voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Wij helpen u bij het opzetten van begeleidingsprogramma’s waar de startende leraar, leerlingen en de school baat bij hebben.

Lerarentekorten voorkomen
Onderzoek heeft een serieus probleem aan het licht gebracht: veel leraren verlaten al binnen vijf jaar na hun start het voortgezet onderwijs. Alleen al gezien de kosten die dit verloop voor de school met zich meebrengt is het een probleem: kosten van (tijdelijke) vervanging, werving en selectie van een nieuwe leraar, het inwerken van de nieuwe leerkracht enzovoorts.

Er wordt direct veel van startende leraren verwacht. De manier waarop en de mate waarin op scholen startende leraren worden begeleid in hun dagelijkse taken en hun groei als onderwijsprofessional lopen sterk uiteen.

Goede begeleiding helpt
Weldoordachte begeleidingsprogramma’s leveren positieve resultaten op. Scholen die een dergelijk programma hebben zien minder starters voortijdig vertrekken. Goede begeleiding impliceert:

  • aandacht voor scholing en professionalisering van begeleiders
  • gebruikmaken van de frisse blik van de starter op uw school en haar cultuur, effectief contact tussen generaties stimuleren
  • aandacht voor wat de starter meeneemt en kan inbrengen, voor de vraag hoe diens bagage verder kan worden ontwikkeld en benut
  • starters, begeleiders en experts voldoende gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te ontwikkelen
  • regelmatig de gemaakte afspraken en de kwaliteit van de naleving daarvan controleren en de effecten van het begeleidingsprogramma evalueren.

Een sterk begin voor de schoolleider

Het project Een sterk begin richt zich voornamelijk op de schoolopleiders van de deelnemende scholen. We ondersteunen hen bij de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s. U als schoolleider bent verantwoordelijk om deze begeleiding mogelijk te maken. Als schoolleider komt u met het project in aanraking wanneer we uw school bezoeken. Tijdens een bezoek aan uw school praten we met u en de schoolopleiders over wat er goed gaat in de begeleiding, wat er beter kan en hoe we uw school daarbij kunnen ondersteunen. Hiernaast worden er diverse masterclasses en conferenties georganiseerd waarvoor we u uitnodigen.

De voordelen
Deelname aan Een sterk begin heeft de volgende voordelen voor u als schoolleider:

  • u werkt aan het verminderen van de kans op uitval van leraren
  • u werkt aan de verdere ontwikkelen van het HRM-beleid
  • u werkt aan het verhogen van de kwaliteit van het hele schoolteam
  • u werkt aan het voorkomen van lerarentekorten