Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schoolopleiders/coaches

Doordat u startende leraren helpt, ontwikkelen ze zich sneller en beter. Een goed begeleidingsprogramma stelt u in staat om te werken aan de professionele ontwikkeling van minder ervaren collega’s. En door observatie-instrumenten te leren kennen en in te zetten, kunt u startende collega’s coaching op maat bieden. Ook úw vakbekwaamheid groeit hierdoor.

De coach als onmisbare schakel
Alle starters zijn gebaat bij een goede introductie op hun school, een vaste contactpersoon, deskundige en alerte begeleiding en gerichte scholing. Uit onderzoek blijkt dat een coach een cruciale rol speelt bij de opvang en begeleiding van starters in een onderwijsinstelling. Het is dus van belang dat u als coach goed geschoold bent, dat u kwaliteit kunt leveren en daarvoor voldoende gereedschap krijgt aangereikt. Als coach bent u een rolmodel, een kundige docent, inspirerende collega en gids, iemand die zichtbaar is in de school, goed kan organiseren, positief en enthousiast, beschikbaar en flexibel is.

De schoolopleider als onmisbare schakel

De schoolopleider is de spil wat betreft de begeleiding van startende leraren. Als schoolopleider heeft u een coördinerende evenals een uitvoerende taak. U bent diegene die zorgt dat de begeleiding van startende leraren goed wordt uitgevoerd en wordt bijgesteld wanneer dit nodig is. U werkt nauw samen met de schoolleiding en met de coaches die de startende leraren begeleiden. Ook organiseert u bijeenkomsten waarmee u de professionele ontwikkeling van de startende leraar een duwtje in de rug geeft.

Een sterk begin voor de schoolopleider/coach

De volgende activiteiten worden vanuit het project voor de schoolopleiders en coaches georganiseerd:

  • Schoolopleiders die een meerjarige BSL-traject op hun school hebben gerealiseerd kunnen deelnemen aan auditbijeenkomsten, met als doel het behalen van een certificaat voor hun inductietraject.
  • Schoolopleiders en coaches kunnen deelnemen aan masterclasses en conferenties.
  • Schoolopleiders en coaches kunnen  door het volgen van het train-de-trainer programma procesbegeleider worden bij Lesson Study.

De voordelen
Deelname aan Een sterk begin heeft de volgende voordelen voor u als coach/schoolopleider:

  • U werkt met wetenschappelijk getoetste observatie-instrumenten
  • U bouwt een netwerk op met coaches en schoolopleiders van andere scholen
  • U ontwikkelt een schoolspecifiek begeleidingsprogramma