Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Startende leraren

Je hebt een opleiding gevolgd, stage gelopen en veel geleerd. Maar nu je ‘echt’ bent begonnen als leraar blijkt dat er nog veel meer te leren valt. En dat is natuurlijk logisch: als starter ben je nog geen expert. Als je goed wordt begeleid dan ontwikkel je sneller, voel je je zekerder en kun je beter omgaan met complexe situaties, zowel binnen als buiten de klas.

Goede begeleiding helpt
Als starter ben je  gebaat bij een goed begeleidingstraject. Het onderzoek dat de laatste tien jaar is verricht naar starters en begeleiding geeft duidelijke richtlijnen voor een ‘programma van eisen’ op dit vlak. Omdat de vragen en de behoeften die je hebt heel anders kunnen zijn dan die van een collega is maatwerk in alle gevallen noodzakelijk.

Een sterk begin voor startende leraren

Het project Een sterk begin richt zich voornamelijk op de schoolopleiders van de deelnemende scholen. We ondersteunen hen bij de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s. We richten ons hiernaast ook zeker op startende leraren, namelijk op de volgende manieren:

  • Startende leraren doen mee aan een landelijk onderzoek dat vanuit de Rijksuniversiteit Groningen wordt gecoördineerd. Dit houdt in dat je één à twee keer per jaar wordt geobserveerd met de ICALT vragenlijst, dat je parallel hieraan leerlingenvragenlijsten in één klas afneemt en dat je een aantal keer een vragenlijst (de inductiemonitor) invult. Aan de hand hiervan krijg je een uitgebreide terugkoppeling die je meer inzicht geeft over jouw pedagogisch en didactisch handelen en richting kan geven aan jouw professionele ontwikkeling op deze gebieden. Startende leraren participeren drie jaar in dit onderzoek.
  • Startende leraren kunnen meedoen aan Lesson Study trajecten binnen de eigen school of bovenschools in een blended learning omgeving.
  • Startende leraren kunnen deelnemen aan masterclasses en conferenties. Afhankelijk van het thema worden startende leraren, schoolopleiders en schoolleiders voor deze activiteiten uitgenodigd.

De voordelen
Deelname aan Een sterk begin heeft de volgende voordelen voor jou als starter:

  • Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • Je kunt professioneel uitwisselen en ontwikkelen met (startende) collega’s
  • Je ontvangt hoge kwaliteit begeleiding
  • Je leert vlugger je vak beheersen