Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Werkconferentie Lesson Study

Werkconferentie Lesson Study 26 oktober
Op 26 oktober 2017 organiseren we een werkconferentie over Lesson Study. Dit initiatief is genomen vanuit het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio.

Wat: Werkconferentie Lesson Study
Wanneer: 26 oktober 2017
Waar:Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Aanmelden: Aanmeldingsformulier

Wat is Lesson Study?
Lesson Study is een effectieve methodiek voor (vak)didactisch teamleren die de laatste jaren in Nederland sterk in opkomst is. In een Lesson Study werken docenten samen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een les. Het doel is om de motivatie en de leeropbrengst van leerlingen te verbeteren door de expertise van de docenten te vergroten. Vertrekpunt van de Lesson Study is de eigen praktijk van de teamleden en hun vragen ten aanzien van vakinhoud, lesuitvoering en leeropbrengst. Voor meer achtergrondinformatie over Lesson Study klik dan hier

Wat levert het doen van Lesson Study op?
Naast een variëteit aan ontworpen en uitgeprobeerde lessen leidt Lesson Study vooral tot verdieping van vakinhoudelijke en –didactische kennis, ontwikkeling van samenwerking en collegiale netwerken, een versterking van de focus op het leren van de leerlingen en een versterking van de onderzoekende houding van de teamleden.

Waarom deze werkconferentie?

Het doel van deze werkconferentie is tweeledig. Allereerst willen we de resultaten van Lesson Study binnen het project Een Sterk Begin – Begeleiding Startende Leraren presenteren. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiervan geleerd? In de tweede plaats willen we de verdere samenwerking op het gebied van Lesson Study en het samen opleiden van (startende) leraren een impuls geven. Zowel de Universiteit als de Hogeschool zijn actief op het gebied van Lesson Study. Ook zijn er plannen om Lesson Study in te zetten in de lerarenopleiding en daarmee bij het samen opleiden van docenten. We willen de werkconferentie benutten om van elkaar leren. We hopen dat we na de conferentie de samenwerking tussen de lerarenopleidingen en de scholen verder vorm kunnen geven.

Voor wie is deze werkconferentie interessant?
De werkconferentie is gericht op een ieder die geïnteresseerd is op het gebied van Lesson Study in de regio Utrecht. Onze doelgroep bestaat uit docenten die aan Lesson Study doen, Lesson Study procesbegeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, schoolleiders en andere leidinggevenden die Lesson Study in hun organisatie inzetten of hierin geïnteresseerd zijn.

Waar?
Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Wilt u weten hoe u het beste kan parkeren of gaat u met het OV? Kijk dan op de volgende site wat u het beste kan doen: http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/

Programma:
13.30 – 14.00: Inloop met koffie en thee
14.00 – 15.00: Opening door Felix van Vugt, projectleider Lesson Study Hogeschool Utrecht

Keynote door Peter van Dijk, rector Leidsche Rijn College waar momenteel schoolbreed Lesson Study wordt geïmplementeerd

15.00 – 17.00: Keuze uit vijf workshops
17.00 – 17.30: Uitwisseling van de opbrengsten
17.30 – 18.00: Afsluiting en borrel

Aanmelden?
Aanmelden voor de Lesson Study werkconferentie kan hier. (https://survey.fss.uu.nl/index.php/682845/lang-nl)