Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Intervisie- en auditgroepen voor schoolopleiders

Aanleiding

Binnen het project merken we dat scholen verschillen in de ontwikkeling en behoefte aan verdere ondersteuning bij de ontwikkeling van inductietrajecten. Een deel van de scholen doet al langer mee aan het project en heeft een uitgewerkt traject, een ander deel is korter bezig en heeft nog veel vragen en heeft daarmee behoefte aan ondersteuning en uitwisseling. We bieden deze twee groepen deelname aan intervisiegroepen of auditgroepen aan.

Intervisiegroepen

Voor de scholen die nog sterk in ontwikkeling zijn, gaan we de uitwisseling tussen scholen en het onderlinge contact ondersteunen.  Dit doen we door middel van intervisiegroepen van schoolopleiders van verschillende scholen.

We streven naar twee bijeenkomsten per intervisiegroep in dit voorjaar (data worden in overleg vastgesteld). De groepen delen we in per regio, zodat de reistijd wordt beperkt. De intervisiegroepen worden begeleid door een projectmedewerker.

Doelen van deze werkwijze:

  • Leren van elkaars best practices
  • Casussen met elkaar bespreken
  • Samenwerken aan sterke inductietrajecten

Auditgroepen

Veel scholen hebben in de afgelopen jaren een meerjarig begeleidingstraject opgezet, het traject vastgelegd in beleidsdocumenten en ervoor gezorgd dat BSL binnen de school leeft. Deze scholen hebben minder behoefte aan uitwisseling en begeleiding, maar wel aan onderling overleg en een kritische blik van buiten. Daarom starten we voor deze scholen dit jaar met onderlinge audits. Dat gebeurt in auditgroepen van maximaal vier scholen. Scholen bekijken elkaars trajecten kritisch en sluiten het BSL-traject af met een certificaat voor het inductieprogramma. Hiervoor zullen in overleg twee bijeenkomsten worden gepland. De auditgroepen delen we in per regio, zodat de reistijd wordt beperkt.

Doelen van deze werkwijze:

  • Erkenning voor scholen die uitgewerkte begeleidingstrajecten voor starter hebben: certificering
  • Behouden kritische blik op eigen inductietraject
  • Leren van en adviseren over het traject van andere scholen

Aanmelden voor de intervisie- of de auditgroepen kan per mail (BSL-Utrecht@uu.nl)