Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schrijfbijeenkomsten en audits

Scholen die een meerjarige BSL-traject op hun school hebben gerealiseerd kunnen deelnemen aan auditbijeenkomsten, met als doel het behalen van een certificaat voor hun inductietraject.

De minimale voorwaarden die aan de trajecten worden gesteld en bijbehorende bewijsmaterialen staan beschreven in de auditcriteria. Scholen kunnen hiervoor gebruik maken van een door het BSL-project ontwikkelde schrijfwijzer of passen hun eigen beleidsstuk aan op de voorwaarden die voor de certificering worden gesteld.

Werkwijze
In groepen van ca. vijf scholen komen schoolopleiders in twee begeleide bijeenkomsten bijeen om (bewijs)materiaal te verzamelen en te beschrijven. Het gaat dan o.a. om beleidsstukken, begeleidingsplannen en resultaten van bijvoorbeeld evaluatieve gesprekken met startende leraren en coaches. Hiernaast kunnen scholen tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en elkaar op deze wijze inspireren. Scholen kiezen zelf hoeveel bijeenkomsten nodig en nuttig zijn. Vlak voor deelname aan de audit is er de mogelijkheid om van een coach (BSL-projectlid) concrete feedback te ontvangen over de verzamelde bewijsmaterialen.

Hierna worden de stukken ingeleverd en de scholen houden een presentaties voor een panel, bestaande uit in ieder geval een schoolopleider uit een andere auditgroep en een medewerker van het BSL-project. Elke school die een begeleidingsprogramma op voldoende niveau heeft, krijgt een certificaat. Dit certificaat kan ook gelden als addendum bij het Keurmerk Opleidingsschool.

De audits vinden plaats op dinsdag 28 mei,donderdag 13 juni, maandag 17 juni, donderdag 19 september en maandag 30 september (15:00-17:30)

Je kunt je per mail (bsl-utrecht@uu.nl) opgeven voor dit traject.

Schrijfbijeenkomsten (15:30-17:30)
Bijeenkomst 1: maandag 18 februari
Bijeenkomst 2: woensdag 27 maart
Bijeenkomst 3: maandag 8 april
Bijeenkomst 4: donderdag 18 april
Bijeenkomst 5: dinsdag 21 mei
Bijeenkomst 6: maandag 3 juni
Bijeenkomst 7: donderdag 6 juni