Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schrijfbijeenkomsten en audits

Scholen die een meerjarige BSL-traject op hun school hebben gerealiseerd kunnen deelnemen aan auditbijeenkomsten, met als doel het behalen van een certificaat voor hun inductietraject.

De minimale voorwaarden die aan de trajecten worden gesteld en bijbehorende bewijsmaterialen staan beschreven in de auditcriteria. Scholen kunnen hiervoor gebruik maken van een door het BSL-project ontwikkelde schrijfwijzer of passen hun eigen beleidsstuk aan op de voorwaarden die voor de certificering worden gesteld.

Werkwijze
In groepen van ca. vijf scholen komen schoolopleiders in twee begeleide bijeenkomsten bijeen om (bewijs)materiaal te verzamelen en te beschrijven. Het gaat dan o.a. om beleidsstukken, begeleidingsplannen en resultaten van bijvoorbeeld evaluatieve gesprekken met startende leraren en coaches. Hiernaast kunnen scholen tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en elkaar op deze wijze inspireren. Na deelname aan de twee bijeenkomsten is er de mogelijkheid om van een coach (BSL-projectlid) concrete feedback te ontvangen over de verzamelde bewijsmaterialen.

Hierna worden de stukken ingeleverd en de scholen houden een presentaties voor een panel, bestaande uit in ieder geval een schoolopleider uit een andere auditgroep en een medewerker van het BSL-project. Elke school die een begeleidingsprogramma op voldoende niveau heeft, krijgt een certificaat. Dit certificaat kan ook gelden als addendum bij het Keurmerk Opleidingsschool.

Facilitering
De betreffende schoolopleiders die deelnemen aan het audittraject worden vanuit het BSL-project met taakuren gefaciliteerd. Per school worden er 20 taakuren vergoed. Voorwaarden voor deze vergoeding worden vastgelegd in een contract en ondertekend door beide partijen. Deze voorwaarden zijn:
• De school rond de auditprocedure af;
• de schoolopleider krijgt vanuit de schoolleiding de mogelijkheid het traject te ontwikkelen zodat het voldoet aan de gestelde eisen;
• het eindproduct, oftewel het uitgewerkte begeleidingstraject en beleidsstuk, mag desgewenst geanonimiseerd door het BSL-project online worden gedeeld ter inspiratie voor andere scholen.

Bijeenkomsten plannen
Scholen die aangeven deel te willen nemen aan de audits ontvangen een mail met de vier data voor de schrijfbijeenkomsten (zie onderstaande data). Scholen schrijven zich voor twee bijeenkomsten in. Tijdens de schrijfbijeenkomsten wordt maatwerk geleverd. Scholen werken in kleine groepjes samen, deze groepjes worden per bijeenkomst samengesteld. De school ondertekent tijdens de eerste bijeenkomst waaraan ze deelnemen een auditcontract.
Vanaf april 2019 worden de panelpresentaties gepland.

Tijdspad
Bijeenkomst 1: maandag 18 februari
Bijeenkomst 2: woensdag 27 maart
Bijeenkomst 3: donderdag 18 april